Хоризонт 2020Европейски проекти по Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Развитие на селските региони 2014-2020За нас

“EuroProjector” Ltd. е фирма, чиято основна дейност е консултиране, подготовка и управление на бизнес, публични и научно-изследователски проекти в ЕС и останалите страни в Европа.  В основата на изграждането и бъдещето развитие  на  “EuroProjector”, е разбирането, че за  успешното консултиране и управление на проекти се изисква висока степен на  кемпетентност.  В тази връзка “EuroProjector” разполага с висококвалифицирани професионалисти и партньори с опит в областите, които са в обхвата на нейния предмет на дейност. Основно предимство на “EuroProjector” е, че тя представлява партньорска мрежа от  професионалисти и фирми с дългогодишен опит ...

Read More

Екип

ЕКИП

ЕКИП

Радко Радев Основател на “EuroProjector” Ltd. Преподавател в УНСС – София от 2001 година досега. Понастаящем е доктор по икономика и доцент по „Бизнес планиране“ и „Бизнес стратегии“ в УНСС. Води лекции в маги...
Read More
view all

Екип

ABOUT US
Радко Радев Основател на “EuroProjector” Ltd. Преподавател в УНСС – София от 2001 година досега. Понастаящем е доктор по икономика и доцент...
ЕКИП